Kontakt do nauczycieli-instruktorów oraz informacje dla uczniów i rodziców odnośnie kształcenia zdalnego i stacjonarnego w okresie pandemii.