„Sekcja Tańców Dawnych” – instruktor: Anna Petrus

Zajęcia:      godz.      nr sali
poniedziałek    8:00—12:00   Przedszkole 148
piątek       8:00—11:00   Przedszkole 148

Jest grupą taneczną prezentującą w pięknych, historycznych strojach, tańce dworskie średniowieczne i renesansowe. Od 2007r., corocznie uświetnia spektakle średniowieczne pokazywane w SP 155 im. Świętej Jadwigi Królowej, uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza”, występuje w zabytkowych miejscach historycznych uświetniając projekty i imprezy kulturalne Krakowa. W czerwcu ubiegłego roku zespół wziął udział w przedstawieniu „Mieszczanin szlachcicem”, mając zaszczyt towarzyszyć grupie teatralnej z naszego Domu Kultury podczas spektakli w Teatrze Ludowym w Krakowie oraz w MDK Fort 49 „Krzesławice”. Charakterystyczne i szczególnie cenne jest to, że zespół odtwarza oryginale tańce dworskie zapisane w zabytkowych, historycznych traktatach muzycznych średniowiecznych i renesansowych, prezentując tańce dworskie starofrancuskie, włoskie, angielskie i polskie. Zajęcia w naszym domu kultury oraz pokazy zespołu to żywe lekcje historii tańca z elementami etykiety dworskiej. Dzieci zdobywają umiejętności w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej otrzymując przygotowanie z zakresu rytmiki i ruchu scenicznego, a także przygotowanie do dalszego ich rozwoju w szkołach baletowych.

Informacje i zapisy w sekretariacie (pok. nr 19) lub bezpośrednio u instruktora w godzinach jego zajęć.