„Zespół Muzyki Dawnej” – instruktor: Anna Petrus

Zajęcia:        godz.           nr sali:
Poniedziałek      16.00 - 19.00       13
Środa          8.00 - 13.00       148 - grupa 

Jest instrumentalnym zespołem fletów prostych z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych; są to renesansowe kopie instrumentów dawnych. Powstał w roku 2007 w naszym Domu Kultury. Zespół wykonuje muzykę dawną, świecką i religijną średniowieczną i renesansową. Zespół występuje w pięknych stylizowanych strojach średniowiecznych i renesansowych, podczas przedstawień, projektów, oraz uroczystości odbywających się w krakowskich placówkach i szkołach oraz okazjonalnie w Teatrze Ludowym w Krakowie. Do zespołu zapraszamy dzieci i młodzież krakowskich szkół. Dzieci zdobywają umiejętności i rozwijają swoje zdolności w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej; otrzymują równocześnie wykształcenie muzyczne, które przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki i daje możliwość dalszego rozwoju w krakowskich szkołach muzycznych.

Informacje i zapisy w sekretariacie (pok. nr 19) lub bezpośrednio u instruktora (w przerwach między zajęciami).