Studio wokalne „Śpiewanki” „Canto” „Canto Junior” — instruktor: Szymon Markiewicz:

Zajęcia:      godz.       nr sali

Poniedziałek    16.30-17.15    12 Śpiewanki - dziecięce studio wokalne 
Środa       16.30-17.15    12 Śpiewanki - dziecięce studio wokalne 

Poniedziałek    17.30-18.15    12 Canto Junior
Środa       17.30-18.15    12 Canto Junior 

Poniedziałek    18.30-20.00    12 Canto - młodzieżowe grupy wokalne 
Środa       18.30-20.00    12 Canto - młodzieżowe grupy wokalne

Zajęcia skupiają się na pracy zarówno grupowej jak i indywidualnej. Ważnymi punktami rozwojowymi są:

… kształcenie głosu i słuchu (higiena głosu),

… nauka efektywnego oddechu,

… praca z akompaniatorem,

… nagrania robocze i koncertowe,

… poznawanie różnych gatunków muzycznych w ramach poszukiwania prawdziwie własnej stylistyki i sposobu wypowiedzi poprzez śpiew,

… tworzenie własnego repertuaru czyli nauka piosenek i rozumienie ich interpretacji,

… prezentacja siebie na scenie, pokonywanie tremy i poznawanie technik pomagających w samoakceptacji,

… realizowanie kariery wokalnej…

Informacje i zapisy w sekretariacie (pok. nr 19) lub bezpośrednio u instruktora (w godzinach zajęć).