Studio wokalne „Śpiewanki” „Canto” „Canto Junior” — instruktor: Szymon Markiewicz

Zajęcia:      godz.       sala
Poniedziałek    15.45 - 18.20   sala 12 lub 13     „Canto”
Wtorek       16.00 - 18.45   sala 12 lub 13     „Gospel Kids”
Środa        15.45 - 19.00   sala 12 lub 13     „Śpiewanki” „Canto”
Czwartek      16.00 - 18.45   sala 12 lub 13     „Gospel Kids”
Piątek       12.00 - 13.30   sala 12 lub 13     „Gospel Kids”

Zajęcia skupiają się na pracy zarówno grupowej jak i indywidualnej. Ważnymi punktami rozwojowymi są:

… kształcenie głosu i słuchu (higiena głosu),

… nauka efektywnego oddechu,

… praca z akompaniatorem,

… nagrania robocze i koncertowe,

… poznawanie różnych gatunków muzycznych w ramach poszukiwania prawdziwie własnej stylistyki i sposobu wypowiedzi poprzez śpiew,

… tworzenie własnego repertuaru czyli nauka piosenek i rozumienie ich interpretacji,

… prezentacja siebie na scenie, pokonywanie tremy i poznawanie technik pomagających w samoakceptacji,

… realizowanie kariery wokalnej …

Informacje i zapisy w sekretariacie (pok. nr 19) lub bezpośrednio u instruktora (w godzinach zajęć).