Studio wokalne „Canto” — instruktor: Szymon Markiewicz:

Plan zajęć do ustalenia w godzinach pracy instruktora:
poniedziałek    16:30—20:00   12 lub 13
wtorek       15:30—19:00   12 lub 13
środa       16:30—20:00   12 lub 13
czwartek      15:30—19:00   12 lub 13
piątek       12:15—15:00   12 lub 13 

Zajęcia skupiają się na pracy zarówno grupowej jak i indywidualnej. Ważnymi punktami rozwojowymi są:

… kształcenie głosu i słuchu (higiena głosu),

… nauka efektywnego oddechu,

… praca z akompaniatorem,

… nagrania robocze i koncertowe,

… poznawanie różnych gatunków muzycznych w ramach poszukiwania prawdziwie własnej stylistyki i sposobu wypowiedzi poprzez śpiew,

… tworzenie własnego repertuaru czyli nauka piosenek i rozumienie ich interpretacji,

… prezentacja siebie na scenie, pokonywanie tremy i poznawanie technik pomagających w samoakceptacji,

… realizowanie kariery wokalnej…

Informacje i zapisy w sekretariacie (pok. nr 19) lub bezpośrednio u instruktora (w godzinach zajęć).