Studio wokalne „Canto” — instruktor: Szymon Markiewicz:

Plan zajęć do ustalenia w godzinach pracy instruktora:
poniedziałek    16:30—20:00   sala 12 lub 13
środa       16:30—20:00   sala 12 lub 13

Zajęcia skupiają się na pracy zarówno grupowej jak i indywidualnej. Ważnymi punktami rozwojowymi są:

... kształcenie głosu i słuchu (higiena głosu),

… nauka efektywnego oddechu,

… praca z akompaniatorem,

… nagrania robocze i koncertowe,

… poznawanie różnych gatunków muzycznych,

… tworzenie własnego repertuaru czyli nauka piosenek i rozumienie ich interpretacji,

… prezentacja siebie na scenie, pokonywanie tremy i poznawanie technik pomagających w samoakceptacji,

… realizowanie kariery wokalnej …

Informacje i zapisy w sekretariacie (pok. nr 19) lub bezpośrednio u instruktora (w godzinach zajęć).