Fortepian – instruktor: Szymon Markiewicz

Zajęcia:          godz.        sala:
Wtorek           16.00 - 19.00    13
Czwartek          16.00 - 19.00    13

Zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych:
— Nauka nut
— Koordynacja obydwu rąk
— Praca nad utworem (od strony „muzycznej”)

Informacje i zapisy w sekretariacie (pok. nr 19) lub bezpośrednio u instruktora (w przerwach między zajęciami).
Kontakt z instruktorem: szymon.markiewicz@interia.pl