Pracownia komputerowa

Pracowania komputerowa nieczynna do odwołania.

W programie zajęć przewidziano:
✔ rozwój ogólnych umiejętności informatycznych;
✔ grafikę komputerową;
✔ podstawy algorytmiki i programowania;
✔ projektowanie stron internetowych.