Początki fortyfikacji Twierdzy Kraków sięgają XIX wieku. Decyzję o jej budowie wokół Krakowa podjął cesarz Franciszek Józef I. Rozpoczęto od umocnienia najbliższych okolic Starego Miasta. W pierwszym etapie rozbudowy powstał Fort 2 „Kościuszko”, Fort 7 „Bronowice”, Bastion III „Kleparz”.

W latach od 1848 do 1916 powstało ponad 180 obiektów i budowli obronnych. Kraków otoczony został trzema pierścieniami umocnień.

Forty Twierdzy Kraków to unikatowy na skalę europejską przykład austriackiej architektury obronnej. Fortyfikacje są świadkami licznych walk, które godne są poznania i upamiętnienia. Forty to obiekty o dużej wartości historycznej, kulturowej i naukowej. Cześć obiektów militarnych po wielu latach zaniedbań, niszczenia znalazła cywilne zastosowanie. Obecnie te odnowione mogą służyć jako wzorcowy przykład wykorzystania obiektów fortecznych. Dzięki postępującym procesom adaptacji uwidaczniają kunszt sztuki militarnej, obiekty zadziwiają ogromem i pięknem.

Szlak turystyczny dawnej Twierdzy Kraków oznaczony jest kolorem żółto-czarnym, a więc barwami monarchii Habsburgów. Jest to szlak pieszo-rowerowy. Łączy on większość obiektów fortecznych położonych na obrzeżach miasta. Szlak pozwala odwiedzić niemal wszystkie forty  i obiekty Twierdzy Kraków. Podążających tym szlakiem zapraszamy do zwiedzania Fortu 49 „Krzesławice”, który znajduje się w północno-wschodnim odcinku trzeciego zewnętrznego pierścienia Twierdzy Kraków.

MAPA PRZEBIEGU SZLAKU DAWNEJ TWIERDZY KRAKÓW