Szlak Nowa-Huta Dłubnia znajduje się we wschodniej części Krakowa w Nowej Hucie.

Szlak przebiega przez miejsca związane z historią,  tereny zielone i miejsca szczególnie ważne dla ochrony dziedzictwa środowiska naturalnego i kulturowego.

Trasa podzielona jest na Pętlę Dłubni, Pętlę Twierdzy Kraków i Pętlę Starej Nowej Huty.

Zielona Pętla Dłubni wiedzie przez tereny dawnych wsi Mogiła i Krzesławice, gdzie podziwiać można m. in. klasztor Cystersów, drewniane kościoły, przydrożne kapliczki oraz Dworek Jana Matejki i Stary Młyn Krzesławicki.

Czerwona Pętla Starej Nowej Huty prezentuje przemiany tej dzielnicy od czasów prehistorycznych, osiedlania się pierwszych Celtów po czasy współczesne, związane z budową miasta przemysłowego z jego architekturą i sztuką socrealistyczną.

Czarna Pętla Twierdzy Kraków pozwala poznać dzieła austriackiej architektury obronnej. Główne atrakcje tego szlaku to Fort 49a Dłubnia, Fort 49 Krzesławice i Fort 49 1/4 Grębałów.

Przez fragment zielonego Szlaku Nowa Huta-Dłubnia i czerwonego szlaku pętli Starej Nowej Huty biegnie międzynarodowy Szlak Bursztynowy.