Bohdan Zieliński (1906 – 2000) ur. się w 1906 r. w Lublinie. Po maturze wstąpił do nowicjatu
o. o. kamedułów na Bielanach w Krakowie. Zmienił decyzję i postanowił zostać żołnierzem, zawodowym oficerem. W 1925 r. ukończył kurs w szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie,
w 1928 r. dwuletni kurs w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. Jako prymus otrzymał w darze od Prezydenta RP szablę pamiątkową oraz prawo wyboru jednostki, w której chciał służyć. W 1935 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie i jako dyplomowany kapitan, pełnił służbę w sztabie Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Pod koniec 1938 r. przeniesiony do 21. Dywizji Piechoty Górskiej w Bielsku.