Prof. ks. infułat Bolesław Przybyszewski, ur w 1908 r w Skrzeszowicach k. Luborzycy. Ksiądz, historyk sztuki. Podczas okupacji niemieckiej wikary parafii Najświętszego Salwatora i wykładowca w konspiracyjnym studium teologii i seminarium duchownym. W latach 1942-52 notariusz, następnie kanclerz Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. W latach 1952-53 więziony przy ul. Montelupich w związku z procesem kurii krakowskiej. W latach 1954 – 71 proboszcz parafii św. Krzyża. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego (od 1981 PAT). W 1988 r. przeszedł na emeryturę, nie zmieniając swej aktywności pisarskiej, naukowej i dobroczynnej. Zmarł 2 listopada 2001 r. Odszedł nestor historyków sztuki i Kościoła, zamiłowany badacz Krakowa, gł. Zamku Królewskiego i Katedry na Wawelu. Do jego cennych dzieł długo będą sięgać historycy, badacze sztuki kultury artystycznej.

Na rok przed śmiercią był w MDK Fort 49 „Krzesławice” na Wieczorze poezji Karola Wojtyły,
z muzyką Fryderyka Chopina (4 listopada 2000).