Friedrich Magirius (ur. 26 czerwca 1930 w Dreźnie), niemiecki pastor, teolog ewangelicki, polityk. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Kościelnej w Berlinie oraz Uniwersytetu Greifswaldzkiego. W latach 1982-1995 był pastorem w Lipsku. Do roku 1989 aktywnie działał w opozycji. W latach 1990-2004 był Przewodniczącym Rady Miasta Lipska.
Po 1989 inicjował zbliżenie Niemiec z Polską, w szczególności Lipska z Krakowem, miastami partnerskimi. Friedrich Magirius został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.:

  • w 1994 prezydent Francji pasował go na Oficera Orderu Narodowego Legii Honorowej,
  • w 1997 prezydent Polski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
  • w 2005 Rada Miasta Krakowa przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Gościł wielokrotnie w MDK Fort 49 „Krzesławice” stojąc na czele delegacji gości z Lipska (Niemcy):
XI 2001, 13 II 2003, 25 II 2003, 4 IV 2008, 4 V 2010, 8 IV 2017, 12 V 2018 r. W dniu 8 kwietnia 2017 roku otrzymał Honorową Statuetkę Dyrektora MDK Fort 49 „Krzesławice”.