Adam Macedoński (ur. w 1931 we Lwowie) artysta plastyk, poeta, działacz niepodległościowy. W kwietniu 1940 r. wraz z rodziną ucieka spod okupacji sowieckiej do Krakowa. W 1945 r., jako uczeń Liceum im. Witkowskiego w Krakowie zorganizował Ruch Oporu Armii Krajowej. Aktywnie uczestniczył w krakowskiej demonstracji z okazji obchodów 3 Maja w 1946 r. i strajku uczniowskim. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych (1950-51) i Uniwersytecie Jagiellońskim historię kultury materialnej (1951-52). Był represjonowany przez UB i zmuszony do przerwania studiów i podjęcia pracy w hucie szkła. W 1960 r. uczestniczy w obronie krzyża w Nowej Hucie.

W MDK Fort 49 „Krzesławice” uczestniczył w dniu 23 kwietnia 2003 r w spotkaniu „Ojczyzno moja”.