Ryszard Tymoteusz Komorowski urodził się w 1929 roku w Krakowie. Ukończył studia inżynierskie na Akademii Górniczo–Hutniczej oraz magisterskie i doktoranckie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Przez 35 lat pracował jako nauczyciel w szkolnictwie zawodowym. Wprowadzał liczne eksperymenty pedagogiczne, wdrażał ich wyniki do praktyki szkolnej, oraz publikował je w artykułach czasopism pedagogicznych. Za całokształt działalności oświatowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

To człowiek o wielu pasjach. Od wielu lat zajmuje się genealogią i heraldyką. Swoje artykuły publikował na łamach Gazety Antykwarycznej oraz miesięczniku Pro Memoria. Od 1995 roku czynnie uczestniczy w odrodzonym ruchu szlacheckim w Polsce, a od 1997 roku w Orderze Świętego Stanisława. Jest Kawalerem Wielkiego Krzyża z Gwiazdą Orderu Świętego Stanisława oraz Rycerskiego Krzyża Sprawiedliwości tego Orderu. W roku 2001 powołany został przez Wielkiego Mistrza na Heraldyka dla Polski przy Wielkiej Kapitule Światowego Orderu Świętego Stanisława. Jest autorem albumu „Kawalerowie i Damy Orderu Świętego Stanisława” wydanym w 2004 roku.

Ryszard Tymoteusz Komorowski wiele razy gościł w MDK Fort 49 „Krzesławice”. W dniu 13 maja 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie autorskiej wystawy „Moje fascynacje” oraz promocja książki R. T. Komorowskiego „Przewodnik heraldyczny” wydanej przez „Bernardinum” w Pelplinie. 16 maja 2007 r. w czasie spotkania z gimnazjalistami mówił o czasie wolnym w życiu człowieka, o zamiłowaniu i fascynacjach. Zmarł w październiku 2009 w Krakowie. Miał 85 lat.