Polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków: ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, opozycjonista w okresie PRL, poeta, publicysta. Współzałożyciel i prezes Fundacji im. św. Brata Alberta, prowadzącą schronisko w Radwanowicach. Uczestnik i organizator wielu konwojów humanitarnych m.in. do: Jugosławii, Czeczenii, Albanii, Ukrainy. Pod koniec lat 70 XX w. współredagował podziemne pismo „Krzyż Nowohucki”. Przez całe lata 80. był represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1985 r. został dwukrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy SB. W 1988 r. brał udział jako duszpasterz robotników w strajku w Hucie im. Lenina. Jego prześladowania przez SB stały się kanwą filmu Macieja Gawlikowskiego „Zastraszyć księdza” (2006). Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (3 maja 2006). Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał ks. T. Isakowiczowi-Zaleskiemu Nagrodę im. Pawła Włodkowica „za odwagę w występowaniu w obronie podstawowych wartości i prawd nawet wbrew zdaniu i poglądom większości (2007).
Kawaler Orderu Uśmiechu (1997). Współpracownik „Tygodnika Powszechnego” laureat przyznawanego przez „TP” Medalu św. Jerzego. Publikacje: „Oblężenie” (1981) – tomik poezji podziemnej, wydany pod pseudonimem Jacek Partyka, „Wspomnienia” (1985) – tomik poezji podziemnej, wydany pod pseudonimem Jan Kresowiak, „Morze Czarne” (1988) – tomik poezji wydany w podziemiu pod pseudonimem Jan Kresowiak, „Świętych obcowanie” (1993) – tomik poezji,  „Słownik biograficzny księży ormiańskich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w l. 1750-2000” (2001), „Księżą wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej” (2007), „Moje życie nielegalne” (2008), „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” (2008).

Przebywał w MDK Fort 49 „Krzesławice” na Salonie Ormiańskim w dniu 25 października 2008 r.