Edward Gondek – urodził się 29 kwietnia 1931 roku w Wytrzyszczce, mieszkaniec Łuczyc k. Krakowa. Ciekawi go otaczający świat. Tworzy obrazy, pisze wiersze. Utrwala malownicze życie wsi. Pracował przy budowie Nowej Huty. Od 1949 r. datuje się jego poważna twórczość, zarówno jako malarza sztalugowego jak i monumentalnego. Pod kierunkiem prof Mariana Konarskiego kształtuje własny oryginalny styl artystyczny. Jego pejzaże są niezwykle nastrojowe w swej kolorystyce. Jego wiersze zawierają głębokie przemyślenia i liczne metafory.  W roku 1971 wraz z prof. J. Świderskim założył Grupę GART – początkowo jako Grupę Artystyczną Robotników Twórców, obecnie – Grupa Artystów Rodzimej Twórczości. Pełni funkcję prezesa tej grupy. Jego dorobek artystyczny to polichromie w kościołach, m.in. w klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze, konserwacja cennych dzieł sztuki. Wystawiał indywidualnie i zbiorowo, w kraju i za granicą. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swoją twórczość. W roku 1984 uznany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki jako artysta plastyk w dyscyplinie malarstwa. O panu Edwardzie publikowanych było wiele artykułów prasowych i recenzji. Realizowane były programy radiowe i telewizyjne z Jego udziałem. Obrazy Pana Gądka znajdują się w wielu muzeach , galeriach, obiektach sakralnych i zbiorach prywatnych. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Jest autorem książki „Dwa sny Pana Boga”. Mówi o sobie „Stworzył mnie Bóg i kazał robić to co robię”.

Gościł w MDK ze swoją wystawą artystyczną we wrześniu 2009 roku.