ks. infułat Jakub Gil (ur. w 1939 r. w Glisnem)
Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego (1977- 1994), budowniczy kościoła.
W ostatnich miesiącach pobytu na Wzgórzach Krzesławickich uczestniczył w dyskusji na temat pozyskania Fortu 49 Krzesławice na Młodzieżowy Dom Kultury.
Od II 1994 do I 1998 r. dyrektor krakowskiego Caritas.
Od II 1998 do VII 2011 proboszcz Parafii  pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach. Dwukrotnie gościł w Wadowicach papieży: Jana Pawła II odwiedzającego swoje rodzinne miasto  w dn. 16 czerwca 1999 roku oraz Benedykta XVI w dn. 27 maja 2006. Z dniem 1 VII przeszedł na emeryturę. Udziela pomocy duszpasterskiej Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach. W 2008 r. odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przebywał w MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie z wadowicką grupą młodzieży w dn. 16 VIII 2012 r. i podziwiał przeobrażenia jakie dokonały się w tym miejscu po 18 latach od jego odejścia ze Wzgórz Krzesławickich.