Anna Dymna – polska aktorka teatralna i filmowa. Założycielka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko”, członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Anna Dymna znana jest z działalności charytatywnej. W roku 2000 została odznaczona medalem Św. Brata Alberta za inicjowanie i wspieranie akcji charytatywnych na terenie Krakowa, szczególnie za pomoc na rzecz uchodźców z Kosowa i zaangażowanie w akcje wspomagające stowarzyszenia i organizacje osób niepełnosprawnych. Za namową ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego założyła Fundację „Mimo Wszystko”.

W dniu 19 czerwca 2004 r. uczestniczyła w plenerowej imprezie MDK Familiada – Dzień Czerwonego Nosa”.

z