Polina Cziżewskaja – rosyjska artystka malarka. Autorka wielu wystaw i cyklów malarskich „Ziemia Rosyjska”, „Brzmienie Północy”, „Złota Rosja”, „Obrzeża Ziemi”. Swoje prace wystawiała w Europie, m.in. w Rosji, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Niemczech. Mieszka i pracuje w Kalingradzie.

Przebywała w MDK w związku z przygotowaniem własnej wystawy malarstwa „Obrzeża Ziemi”
(IX 2007, VIII 2008).