Protest w obronie MDK-ów - 7 XII 2011 r.
2020
Stanowisko dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego w Krakowie w sprawie likwidacji jednostek i przekształcenia ich w filie krakowskich domów kultury.