Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka „Dziecięce Marzenia”
Odtwórz wideo

Regulamin konkursu plastycznego „Dziecięce Marzenia”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” wspólnie z Radą Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.
2. Adres Organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b, 31- 704 Kraków,
tel. 12 645 27 14 wew. 5.
3. Projekt finansowany przez Radę Dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie.
4. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I z Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.

§ 2 Cele Konkursu

  • wyrażanie emocji i dziecięcego rozumienia świata za pomocą impresji plastycznej;
  • rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci;
  • inspirowanie do twórczych działań i poszukiwań w obszarze plastyki i sztuki.

    Serdecznie zapraszamy !!!

Więcej:  Regulamin konkursu  plastycznego „Dziecięce Marzenia”

Załącznik do regulaminu „Dziecięce Marzenia” 

Skip to content