Dla Rodziców i Opiekunów chcących dokonać wpłaty przelewem
na rzecz Rady Rodziców podajemy nr rachunku bankowego:

Rada Rodziców MDK Fort 49 „Krzesławice”
os. Na Stoku 27B, 31-704-Kraków
PKO BP II O/Kraków
75 1020 2906 0000 1502 0013 5558

W tytule przelewu zależy wpisać:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ FORMĘ ZAJĘĆ