Dla Rodziców i Opiekunów chcących dokonać wpłaty przelewem na rzecz Rady Rodziców podajemy nr rachunku bankowego:

Rada Rodziców MDK Fort 49 „Krzesławice” os. Na Stoku 27B, 31-704-Kraków PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1502 0013 5558

W tytule przelewu zależy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ FORMĘ ZAJĘĆ

   
Skip to content