Cele:

 • integrowanie dzieci przedszkolnych;

 • rozwijanie zainteresowań tradycją i kulturą;

 • zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej;

 • wdrażanie do czynnego wypoczynku;

 • zachęcanie do rozwijania sprawności działania i komunikowania się w grupie;

 • wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo;

Warunki udziału:

 1. Do udziału w Olimpiadzie Sportowej zapraszamy dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Dzielnicy XVII – Miasta Krakowa Wzgórza Krzesławickie.
 2. W programie: gry i zabawy indywidualne i grupowe.
 3. W czasie olimpiady wymagany jest strój i obuwie sportowe.
 4. W spotkaniu może uczestniczyć grupa przedszkolna pod opieką wychowawcy.
 5. Przedszkola zapraszamy w godzinach przedpołudniowych zgodnie z harmonogramem.

Adresaci: dzieci w wieku 5 – 6 lat uczęszczające do przedszkoli na terenie XVII Dzielnicy Miasta Krakowa Wzgórza Krzesławickie.

Więcej szczegółów i regulamin konkursu przekazany będzie do Przedszkoli w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie

Skip to content