W 2018 roku rozpoczął się remont Schronu Głównego Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie. W skład remontu wchodziły m.in: zabezpieczenia sklepień, częściowa rekonstrukcja form ziemnych, rozbiórka pozostałości po dzikich altankach działkowych. W 2020 roku kontynuacja remontu schronu głównego, poterny i kaponiery czołowej, rozbiórka budynków inwentarskich oraz częściowa rekonstrukcja profili ziemnych. Odtworzenie pierwotnego przebiegu fosy północno–zachodniej. Prace elektryczne.
Remont był współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz XVII Dzielnicy Miasta Krakowa Wzgórza Krzesławickie.