Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat.


W programie: zajęcia w pracowniach MDK i inne atrakcje na terenie placówki.

Przed nami cztery tygodnie aktywnego i twórczego wypoczynku oraz radosnej zabawy.

Tydzień I – od 26 lipca do 30 lipca

Tydzień II – od 2 sierpnia do 6 sierpnia

Tydzień III – od 09 sierpnia do 13 sierpnia

Tydzień IV – od 16 sierpnia do 20 sierpnia

Zapewniamy opiekę dzieciom codziennie od 10.00 do 14.00.


Zapisy:
od 14 czerwca do 18 czerwca 2021.

rekrutacja uzupełniająca od 12 lipca do 16 lipca 2021

• obowiązują zapisy online;
formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: imprezy@mdkfort49.krakow.pl
Rekrutacja do wyczerpania limitu miejsc.

Podstawą uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach akcji „Lato w Forcie” jest pisemna zgoda rodziców:

Załącznik nr 1: Wniosek zgłoszenia woli uczestniczenia dziecka w akcji „Lato w Forcie” w MDK  Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie.Wypełniony wniosek (Załącznik nr 1) należy przesłać na adres: imprezy@mdkfort49.krakow.pl

Wpłaty: Opłaty za akcję „Lato w Forcie” należy dokonać po zgłoszeniu dziecka do udziału w akcji w terminie do 3 dni po potwierdzeniu przyjęcia wniosku przez organizatora. Dane do przelewu będą przesyłane po zakwalifikowaniu uczestnika na akcję. Wpłata z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjść i programu artystycznego w ramach akcji „Lato w Forcie”.

Serdecznie zapraszamy !

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższych dokumentów:

  • Regulamin organizacji i przebiegu zajęć w ramach akcji „Lato w Forcie” – zobacz
  • Procedury organizacji zajęć i pobytu dzieci w MDK Fort 49„Krzesławice” w Krakowie w ramach akcji
    „Lato w Forcie”, w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID 19. – zobacz
Skip to content