Konkurs recytatorski „Jemy zdrowo – kolorowo”

10 V 2022, godz. 9.00 – Przesłuchania konkursowe
Biblioteka Kraków       – Filia Nr 52, os. Na Stoku 1

19 V 2022, godz. 9.00 – Uroczyste wręczenie nagród
                                                                         MDK Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

Jemy zdrowo – kolorowo”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu recytatorskiego „Jemy zdrowo – kolorowo” (zwanym dalej „konkursem”) jest Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie (wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34), adres:  pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków oraz Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, 31-704 Kraków, os. Na Stoku 27b.

2. Realizatorem konkursu ze strony Biblioteki Kraków (zwanym dalej „Realizatorem”) jest Filia nr 52 Biblioteki Kraków prowadząca działalność pod adresem os. Na Stoku 1, 31-701 Kraków.

3. Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest: Rada i Zarząd Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.

4. Celem konkursu jest:

1) rozbudzanie zainteresowań dziecka własnym zdrowiem i rozwojem,

2) zachęcanie do zdobywania wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia,

3) uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,

4) rozwijanie zdolności recytatorskich oraz możliwości twórczej prezentacji,

5) rozwijanie umiejętności publicznych wystąpień,

6) integracja środowiska lokalnego,

7) popularyzacja żywego słowa.

5. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w Filii nr 52 Biblioteki Kraków,  os. Na Stoku 1, 31-701 Kraków, w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”,  os. Na Stoku 27 b, 31-704 Kraków oraz na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Organizatorzy:
Biblioteka Kraków
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”

Fundator nagród:
Rada i Zarząd Dzielnicy XVII  Miasta Krakowa Wzgórza Krzesławickie

Patronat medialny:
Głos Tygodnik Nowohucki

Skip to content