Konkurs recytatorski „Ekoświat za pan brat”
w dn. 19 października 2021, o godz. 9.00
Biblioteka Kraków – Filia nr 52, os. Na Stoku 1
 1. Organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Ekoświat za pan brat” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-154 Kraków, pl. Jana Nowaka-Jezioraoskiego 3, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 34 oraz Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, 31-704 Kraków, os. Na Stoku 27b.
 2. Partnerem Konkursu i fundatorem nagród jest: Rada i Zarząd Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.

 3. Celem Konkursu jest:
  – rozwijanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych;
  – uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody;
  – rozwijanie zdolności recytatorskich oraz możliwości twórczej prezentacji;
  – rozwijanie umiejętności publicznych wystąpień;
  – integracja środowiska;
  – popularyzacja żywego słowa.

 4. Konkurs adresowany jest do przedszkoli prowadzących działalność na terenie Dzielnicy XVII Miasta Krakowa  Wzgórza Krzesławickie.

 5. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w Filii nr 52 Biblioteki Kraków w os. Na Stoku 1 oraz
  w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w os. Na Stoku 27b.
  Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Biblioteka Kraków – Filia nr 52, os. Na Stoku 1
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b
Rada i Zarząd Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie

Patronat medialny:

Portal w.bibliotece.pl
Głos Tygodnik Nowohucki