Fort artyleryjski nr 49 „Krzesławice” w 1994 roku został przejęty przez Młodzieżowy Dom Kultury z osiedla Na Stoku. Rozpoczęto konserwatorski remont obiektu.

Prace natrafiały na wiele przeszkód, począwszy od oporu działkowiczów, nielegalnie wykorzystujących teren fortu dla swoich potrzeb, poprzez protesty rodziców, przerażonych wyglądem adaptowanego w latach pięćdziesiątych na cele magazynowe budynku koszarowego z zamurowanymi oknami i brudnymi wnętrzami, aż po liczne problemy techniczne występujące przy tak śmiałym przedsięwzięciu. Jest to pierwszy kompleksowo remontowany fort artyleryjski.


1995-2007: Prace remontowo-adaptacyjne dawnych koszar szyjowych

W prawej części dawnych koszar – w oparciu o materiały archiwalne oraz projekt techniczny architektów L. Trojanowskiej i G. Szafrugi z Biura Projektów „Arkona” – przywrócono pierwotny układ wnętrz. Ponownie pojawiły się dawne duże otwory okienne, zrekonstruowano stolarkę drzwi i okien, podłączono fort do kanalizacji miejskiej, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, położono posadzki, zainstalowano armaturę i lampy. Pierwszy etap remontu zakończono w styczniu 2000 roku i MDK rozpoczął działalność w prawym skrzydle koszar szyjowych. W roku 2007 zakończono prace w dawnym budynku koszarowym.

2009—2010: Remont Placu koszarowego

W latach przebudowano nawierzchnię dawnego placu koszarowego wraz z odtwo­rzeniem rysunku historycznego przedbramia i przyczółku mostowego.


2011—2014: Kaponiera wschodnia – odsłonięcie

W latach 2011–2014 realizowano prace przy odsłanianiu ścian zewnętrznych kaponiery wschodniej.


2015—2016: Kaponiera czołowa – odsłonięcie

W latach 2015—2016 realizowano prace przy odsłanianiu ścian zewnętrznych kaponiery czołowej.


2016 (jesień): Pielęgnacja i uporządkowanie drzewostanu

W jesieni 2016 roku na terenie fortu miały miejsce prace pielęgnacyjne drzewostanu, wycięto m.in. drzewa stare i zagrażające bezpieczeństwu.


2017: Wykonanie stałego ogrodzenia od strony północnej


2017: Kaponiera wchodnia

Rok 2017 to czas, gdy działania remontowe były skierowane w kierunku wnętrza kaponiery wschodniej, poterny i schronu XII z częściową rekonstrukcją profili ziemnych.


2018: Początek remontu Schronu głównego

W 2018 roku rozpoczął się remont Schronu głównego. W jego skład wchodzą: zabezpieczenie sklepień, częściowa rekonstrukcja form ziemnych, rozbiórka pozostałości po dzikich altankach działkowych.


2018: Prace elektryczne

W roku 2018 wykonano remontowe prace elektryczne we wnętrzach kaponiery wschodniej, poterny i schronu XII.


8 XI 2018: widok fortu z lotu ptaka (fot. Paweł Krzan)


Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Forteczny wzorzec z Sèvres

Finansowanie prac remontowych:

  • Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
  • Gmina Miasta Krakowa
  • Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie

Prace remontowe realizowane były przez:

  • Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie (1994 – 1997)
  • Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budmet” w Krakowie (od 1998)

Inwestor:

  • Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa (1994 – 1995)
  • Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (1996 – 2010)
  • Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie (od 2011 r.)
Skip to content