I. Informacje ogólne:
Rok 2020 ogłoszony jest rokiem papieża Polaka, ze względu na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II. Ta okrągła rocznica sprzyja, by przypomnieć tę niezwykłą postać oraz by przekazać młodym dziedzictwo myśli papieża Polaka.

II. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b

III. Patronat i finansowanie:
Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie

IV. Cele:

 1. Przybliżenie młodemu pokoleniu sylwetki największego Polaka w dziejach narodu polskiego oraz ukazanie młodym ludziom wartości związanych z działalnością Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II.
 2. Zachęcanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o życiu, nauczaniu, działalności i osobowości Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II.
 3. Ukazanie postawy wrażliwości skierowanej na drugą osobę.
 4. Zachęta do kształtowania życia według nauki i wskazań Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II.
 5. Inspirowanie młodych do poszukiwania właściwych wzorów postępowania.

V. Uczestnicy:

 1. Młodzież szkolna ucząca się na terenie Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie, tj. uczniowie szkół podstawowych, uczęszczający do klas szóstej, siódmej lub ósmej

VI. Warunki uczestnictwa:

 1. Zakres wiedzy konkursowej obejmuje wydarzenia z życia Karola Wojtyły–Świętego Jana Pawła II.
 2. Proponowane źródła: https://www.centrumjp2.pl/biografia-jana-pawla-ii/, http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/zyciorys1/ 

VII. Terminy:

 1. Quiz rozpoczyna się o godz. 8.00 w dniu 30 listopada i trwa do godz. 20.00 w dniu 2 grudnia 2020 roku.  
 2. Quiz jest przeprowadzony w formie internetowego formularza z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru. 
 3. Link do formularza zostanie przekazany Szkołą, które zgłoszą się do konkursu. 
 4. Zgłoszenia należy przesłać na adres: imprezy@mdkfort49.krakow.pl lub telefonicznie (12) 645-24-14 /Dział Imprez/. W zgłoszeniu należy podać: a) Nazwę Szkoły b) Imiona i Nazwiska Uczestników c) Imię i Nazwisko Opiekuna d) Numer telefonu Opiekuna.

  Serdecznie zapraszamy !!!
Skip to content