Wystawy w MDK Fort 49 „Krzesławice”

Organizatorzy poinformują zainteresowanych o nowym terminie wystaw.

KOMUNIKAT

W związku ze stanem epidemicznym: odwołane są wszelkie dodatkowe próby; nieudostępnione do zwiedzania wystawy stałe i okresowe; odwołane wszelkie imprezy; zawieszona możliwość zwiedzania obiektu; znacznie ograniczone możliwości poruszania się po terenie i obiekcie.