Komunikat Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie