Wystawa Wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących (finisaż 9 V 2019)

wydarzenie: Wystawa Wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Niesłyszących od 11 kwietnia do 13 maja 2019 roku

data: finisaż 9 maja 2019 roku o godz. 13.00

miejsce: Galeria MDK Fort 49 „Krzesławice”

Ponad 80 prac rysunkowych i malarskich, z wyobraźni i odtwórczych – pracowni plastycznej, wiosenna kompozycja przestrzenna – pracowni florystycznej i misterna, delikatna jak lukier, rzeźba- pracowni cukierniczej stanowią wystawę szczególną, bo szczególni są jej Twórcy. To osoby emocjonalne, wrażliwe, silne, ale również niepewne i wycofane wewnętrznie.

9 maja 2019 roku o godz. 13.00 w murach Fortu 49 „Krzesławice” odbędzie się wyjątkowe spotkanie: Młodzieży, Opiekunów – Nauczycieli, Dyrekcji obu placówek, Krakowskich Władz Polskiego Związku Głuchych, zaproszonych gości. Młodzieżowy Dom Kultury od lat jest promotorem twórczości plastycznej Wychowanków SOSW dla Niesłyszących przy ul. Grochowej 19 w Krakowie. Tu czują się bezpieczni, „zaopiekowani”. W wyjątkowym miejscu, przy wyjątkowej oprawie, w poczuciu szacunku dla Ich prób, możliwości, zainteresowań, zdolności i pasji artystycznych – otwierają się przed światem słyszących.

Dla opiekunów pracowni ta Młodzież jest jak kryształ, który w twórczym trudzie nauczycielskiej pracy nabiera bezcennego szlifu. Dlatego też organizatorzy wystawy pragną, aby te spotkania z szeroko rozumianym artyzmem nie były tylko krótkotrwałą chwilą. Niech ta otwierająca się przed widzami, jak skrzydła motyla, wrażliwość osób niesłyszących odbija się w pryzmacie ich dalszego życia, niech równoprawnie wpływa na piękno świata.

Pracownia plastyczna i arteterapii – opiekun Katarzyna Śliwczyńska-Szarkowska
Pracownia florystyczna – opiekun Renata Chojnacka
Pracownia cukiernicza – opiekun Andrzej Tomoń
Finisażowi towarzyszyć będzie prezentacja wszechstronnych umiejętności młodzieży pracowni cukierniczej SOSW i grupy tanecznej pod kierunkiem Pauliny Piwosz (MDK).

Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących
Polski Związek Głuchych, Oddział Małopolski w Krakowie

Patronat medialny:
PORTAL – NASZA HUTA

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2019 rok.

Comments are closed.