Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły „Salon Sztuk Wszelkich” (7 III 2019)

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie
Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich
im. Karola Wojtyły

zapraszają na wystawę

SALON SZTUK WSZELKICH
malarstwo, rysunek, fotografia, koronka klockowa, poezja, kompozycje

Otwarcie wystawy w czwartek 7 marca 2019 r. o godz. 17.00 w MDK Fort 49 w Krakowie,
os. Na Stoku 27b.

Wystawa czynna od 7 marca do 4 kwietnia 2019 roku.

 


Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie funkcjonuje od 2006 roku jako organizacja pożytku publicznego. Stowarzyszenie skupia 51 członków, reprezentujących różne zawody (nauczyciel, lekarz, ekonomista, farmaceuta, fizyk, plastyk), z Krakowa, a także z Bochni, Brzeska, Gniezna, Iwanowic, Mirowa i Wodzisławia. Osoby należące do stowarzyszenia zajmują się różnymi dziedzinami twórczości takimi jak: plastyka, literatura, fotografia, haft, koronka klockowa, haft matematyczny, szydełko, ceramika, muzyka, kabaret, a także edukacja i krajoznawstwo. W latach od 2015 do 2018 Stowarzyszenie było organizatorem kilkunastu wystaw plastycznych w Polsce (Kraków, Brzesko, Iwanowice, Chrzanów) oraz na Ukrainie w miastach Chmielnicki, Latyczów i w Krasiłowie. Tematy wystaw to: „Małopolskie Klimaty”, „Śladami Jana Pawła II”, „Monarchistyczne klimaty”, „Kolory zimowego chłodu”, „Pejzaże”, „Słynne kobiety w historii Polski”, „Salon sztuk wszelkich”, „Świat ogrodów”, „Lasy-artlasy” „Miasto Kraków”, „Kościoły, cerkwie, synagogi”, „Między niebem a ziemią”. Podgórskie Stowarzyszenie wydało kilka książek o tytułach: Beskidzkie zauroczenia, „Barwy liryki”, „Malarz łaskami słynącego obrazu–o Adolfie Hyle”, „Barwy Beskidów”, „Podhalańskie impresje”, „Małopolska naszych serc”, „Centralne Karpaty Zachodnie w Polsce”.

Serdecznie zapraszamy  !!!

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2019 rok.

Comments are closed.