Warsztaty plastyczne Wiosna Art (25 IV 2017)

Wiosna w kolorowym kadrze

Wiosna w kolorowym kadrze

PROJEKT „WIOSNA ART”
„WIOSNA W KOLOROWYM KADRZE”

 

Wydarzenie organizowane jest dla wychowanków świetlic środowiskowych z terenu Nowej Huty. Jest to kolejna edycja kreatywnych warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty odbędą się na terenie zieleni, w naturalnym fortecznym otoczeniu.  Tematem projektu jest wiosna jako inspiracja do artystycznej wypowiedzi malarskiej.
Choć na chwilę pragniemy zachować najpiękniejsze wspomnienie wiosny, kadrując i utrwalając jej fragmenty poprzez aktywność malarską.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

Regulamin

 1. Organizatorem projektu „Wiosna Art” jest Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, os. Na Stoku 27 b, 31-704 Kraków.
 2. Projekt zwany też konkursem realizowany będzie w formie warsztatów malarskich w plenerze.
 3. Cele projektu:
  _wzbogacanie wyobraźni pobudzonej kontaktem z przyrodą;
  _zapewnienie warunków do twórczych działań i integracja uczestników;
  _kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą środków i technik plastycznych;
  _zachęcanie do działań wspomagających rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
  _zmotywowanie do aktywności plastycznej;
  _doskonalenie koncentracji uwagi poprzez twórcze działania w środowisku
  naturalnym;
  _rozwijanie zmysłu estetycznego, wrażliwości i spostrzegawczości.
 4. Warsztaty plastyczne odbędą się 25 kwietnia /wtorek/ 2017, w godz. od 16:00 do 18:00 w MDK.
 5. Adresatami są wychowankowie świetlic środowiskowych wraz z opiekunem, zainteresowani kreatywnymi warsztatami plastycznymi.
 6. Do udziału zapraszamy dowolną ilość dzieci reprezentujących świetlicę.
 7. Tematem prac konkursowych jest wiosna jako inspiracja do artystycznej wypowiedzi malarskiej.
 8. Warsztaty odbędą się w plenerze, w naturalnym fortecznym otoczeniu.
 9. Pod kierunkiem artysty plastyka, uczestnicy wykonają swoją pracę plastyczną według własnego pomysłu.
 10. Materiały potrzebne do wykonania pracy dostarczy organizator.
 11. Prosimy o zabezpieczenie dzieci w odzież ochronną np. fartuchy.
 12. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 13. Zgłoszenie udziału w konkursie należy dokonać do 21 kwietnia (piątek) 2017 roku na adres: imprezy@mdkfort49.krakow.pl lub telefonicznie pod nr 12-645-27-14.
 14. Wydarzenie odbędzie się dzięki życzliwości Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, która wspiera to wydarzenie finansowo.
Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2017 rok.

Comments are closed.