Sprawnościowy Turniej Szkół, XVII Dzielnica M. Krakowa (23 V 2017)

www_Sprawnosciowy_dzielnicowy

wydarzenie: Sprawnościowy Turniej Szkół
dla szkół XVII Dzielnicy Miasta Krakowa
data: 23 V 2017 godz. 9:00
miejsce: MDK Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b

W dniu 23  maja 2017 r., zrealizowano kolejną edycję Turnieju Szkół, organizowanego przez MDK Fort 49 „Krzesławice”, adresowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z XVII Dzielnicy Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.
Tegoroczny Sprawnościowy Turniej Szkół łączył treści edukacyjne rekreacyjne i sportowe w oparciu o metodykę harcerską, zgodnie z zasadą Uczyć-Bawiąc. W wydarzeniu udział wzięło 12 drużyn 4-osobowych, które przybyły z wychowawcami. Drużyny reprezentowały Szkoły Podstawowe (Nr 98, Nr 129, Nr 78) oraz gimnazja (Nr 43, Nr 44, Nr 74).

Turniej odbył się przy współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Zespołem Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego–Szczep Orogen. Wolontariusze z tych instytucji zaangażowani byli w prowadzenie konkurencji turniejowych. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu  Rady Dzielnicy XVII- Wzgórza Krzesławickie.
Organizatorzy dziękują wyżej wymienionym partnerom za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkurencji turniejowych. W turnieju dominowały konkurencje sportowe,  podczas, których uczestnicy zdobywali sprawności: strażaka, historyka, architekta, fizyka, szyfranta oraz ratownika. Konkurencje dostarczały uczestnikom dużo radości jednocześnie musieli się oni wykazać się wiedzą, pomysłowością, umiejętnością pracy w grupie i refleksem.
Organizatorem wydarzenia był Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu ze środków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy !!!

Organizatorzy:

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2017 rok.

Comments are closed.