Słowiańska Olimpiada Przedszkolaka (29 V 2017)

Olimpiada Przedszkolaka

Olimpiada Przedszkolaka

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
dziękuje za udział w

Słowiańskiej Olimpiadzie Przedszkolaka

 

CELE:

 • integrowanie dzieci przedszkolnych;
 • rozwijanie zainteresowań tradycją i kulturą;
 • zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej;
 • wdrażanie do czynnego wypoczynku;
 • zachęcanie do rozwijania sprawności działania i komunikowania się w grupie;
 • wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo;

WARUNKI UDZIAŁU:

 1. Organizatorami Słowiańskiej Olimpiady Przedszkolaka są Młodzieżowy Dom Kultury
  Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie wspólnie z grupą Dziejawa- Żywe Muzeum Słowiańszczyzny.
 2. Do udziału w olimpiadzie zapraszamy dzieci uczęszczajace do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Dzielnicy XVII- Wzgórza Krzesławickie.
 3. Słowiańska Olimpiada Przedszkolaka odbędzie się 29 maja, o godz. 9.00 w Parku „Zielony Jar”.
 4. W czasie olimpiady wymagany jest strój i obuwie sportowe.
 5. Grupy uczestniczą w zabawach według harmonogramu, po wcześniejszym ustaleniu z Działem Imprez MDK.
 6. Wydarzenie odbędzie się dzięki życzliwości Rady Dzielnicy XVII- Wzgórza Krzesławickie, która wspiera to wydarzenia finansowo.

Organizatorzy:

Logo_MDKMłodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
Kraków, os. Na Stoku 27b

dziejawa logo_nDziejawa- Żywe Muzeum Słowiańszczyzny

Patronat i dofinansowanie:

herb_krakowaRada i Zarząd Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
Kraków, os. Na Stoku 15

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za udział!!!

 

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2017 rok.

Comments are closed.