ok. 1872
Budowa szańca drewniano-ziemnego.
1878 Przebudowa na fort półstały.

maj — sierpień 1878
Dwukrotny pobyt na forcie krzesławickim Jana Matejki i Mariana Gorzkowskiego.

1881 — 1886
Całkowita przebudowa Fortu 49 „Krzesławice” na fort artyleryjski.

około 1892
Wzmacnianie odcinka północno-wschodniego twierdzy przez budowę nowych fortów
w okolicy Fortu 49 „Krzesławice”, tj. na zachód pancernego Fortu 49a „Dłubnia” oraz na wschód pancernego Fortu 49 1/4 „Grębałów”, powstają także szańce, baterie, schrony, kawerny.

1895
Służbę wojskową w Forcie 49 „Krzesławice” odbywa kanonier Wincenty Witos.

około 1910 — 1912
Ograniczona modernizacja fortu (w tym wzmocnienie konstrukcji schronu głównego, likwidacja muru Carnota, likwidacja przedbramia, zasypanie ziemią północnej ściany kaponiery czołowej).
Doprowadzenie fortu do stanu gotowości bojowych, budowa umocnień polowych i zasieków w otoczeniu.

16 — 25 listopada 1914
Udział artylerii fortu w odparciu ataku Rosjan na kierunku traktu proszowickiego (I faza tzw. Bitwy o Kraków).

okres międzywojenny
Obiekt w dyspozycji Wojska Polskiego jako element Obozu Warownego Kraków z pokojową funkcją magazynową.

1928 — pierwsze dni września 1939
Zainstalowanie na forcie masztu nasłuchu radiostacji polskiego kontrwywiadu, zbierającej m.in. materiał do rozszyfrowania Enigmy dla polskiego kontrwywiadu.

wrzesień 1939
Hitlerowcy wywożą amunicję zgromadzoną w forcie.

jesień 1939 — jesień 1941
Niemcy dokonują rozstrzelania i grzebią w fortecznych fosach polskich patriotów-więźniów z Montelupich i więzienia św. Michała w Krakowie.

15 października — 6 grudnia 1945
Ekshumacja 440 zwłok z 29 grobów. Po ekshumacji zwłoki zostają umieszczone w zbiorowej mogile, zlokalizowanej na zapolu fortu, po prawej stronie drogi dojazdowej.
Po zakończeniu II wojny światowej Fort jest przez krótki czas w administracji wojskowej, później zostaje przekazany w użytkowanie cywilne.
Teren fortu – ze szkodą dla obiektu – zostaje rozparcelowany pomiędzy różnych gospodarzy.

1949 — 1952
Utworzenie w forcie hotelu robotniczego dla ekip budujących Nową Hutę.

27 maja 1956
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na masowym grobie (na tablicy umieszczone są nieprawdziwe lata dokonywanych egzekucji).

6 lipca 1957
Odsłonięcie pomnika ku czci krzesławickich ofiar hitlerowskiego terroru.

od 1960
Ogólna dewastacja fortu, rozwój na jego terenie ogródków działkowych.

grudzień 1976
Wysadzenie kaponiery zachodniej (autentyczne miejsca egzekucji) wraz ze schronami pogotowia lewego barku (nr II i III) — decyzja wydana przez władze Nowej Huty.

1977
Zasypanie kaponiery północnej i wschodniej (autentyczne miejsca egzekucji) oraz fragmentów fosy — decyzja wydana przez władze Nowej Huty.

około 1978
Przeznaczenie fortu na ogródki działkowe na mocy decyzji PGM Na Stoku.

1979 — 1993
Dalsza postępująca dewastacja budynków, urządzenie śmietniska; przeniesienie tablic pamiątkowych w przypadkowe miejsca: nad bramę koszar oraz schron główny.

1993
Powstanie koncepcji przekazania fortu na działalność MDK autorstwa Stanisława Owcy (Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVII m. Krakowa) i Franciszka Dziadonia (Dyrektora MDK).

23 maja 1994
Decyzja Zarządu Miasta Krakowa o przekazaniu Fortu 49 „Krzesławice” dla Młodzieżowego Domu Kultury Na Stoku.

jesień 1994
Rozpoczęcie prac zabezpieczających na forcie; wykonanie wstępnej dokumentacji adaptacji fortu na MDK.

od jesieni 1995
Prace adaptacyjno-budowlane na forcie, remont prawej części koszar szyjowych (I etap adaptacji fortu na MDK).

10 listopada 1995
Fort 49 „Krzesławice” wpisany pod pozycją A830 do rejestru zabytków przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków.

grudzień 1999
Zakończenie I etapu remontu fortu.

5 stycznia 2000
Rozpoczęcie działalności MDK w prawej, odremontowanej części koszar szyjowych Fortu 49 „Krzesławice”.

rok 2000
Przygotowanie dokumentacji II etapu adaptacji koszar szyjowych (lewa strona).

od 2001
Prace remontowe lewej strony koszar szyjowych.

2002
Udrożnienie południowo-zachodniego odcinka fosy fortu (wycinka dzikich drzew i krzewów, likwidacja dzikiego wysypiska śmieci) oraz ogrodzenie i porządkowanie zachodniego pasa działki fortu.

grudzień 2003
Włączenie do użytkowania części pomieszczeń (356 m2) lewej strony dawnych koszar szyjowych.

wrzesień 2004
Kolejne pomieszczenia lewej części dawnych koszar przekazane do użytkowania (171 m2).

lato 2005 — 2007
Trwa remont ostatniego fragmentu lewej części koszar szyjowych. (341m2) Rekonstrukcja zachodniego wyjścia ewakuacyjnego.

2008
Budowa 75 m ogrodzenia fosy (od strony pd-wsch). Modernizacja prawej strony dachu budynku koszarowego.

2009 — 2010
Przebudowa nawierzchni dawnego placu koszarowego oraz wewnętrznej kanalizacji opadowej.

od 2011
prace konserwatorskie związane z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian kaponiery wschodniej.

17 listopada 2014
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie trzech Tablic Pamięci w miejscach egzekucji 440 Polaków rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta w latach 1939-1941.

2015 — 2016
Prace konserwatorskie związane z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian kaponiery czołowej.

jesień 2016
Pielęgnacja zieleni i usunięcie drzew na terenie Fortu 49 „Krzesławice”.

rok 2017
Remont wnętrza kaponiery wschodniej, poterny i schronu pogotowia XII wraz z częściową rekonstrukcją profili ziemnych.

jesień 2017
Wykonanie 260 metrów stałego ogrodzenia części fortecznej od strony północnej.

rok 2018
Rozpoczęcie remontu schronu głównego (częściowa rekonstrukcja form ziemnych, zabezpieczenie sklepień), rozbiórka pozostałości po dzikich altanach działkowych.