Przetarg – Remont ogrodzenia terenu Fortu 49 „Krzesławice” wraz z dostawą i montażem bramy wjazdowej (7 VII 2017)

2017-07-07__Plansza_Przetarg_Ogrodzenie

 

20.07.2017 ZMIANA OGŁOSZENIA
SIWZ ZMIANA 20.07.2017 r.

Remont ogrodzenia terenu Fortu 49 „Krzesławice” wraz z dostawą i montażem bramy wjazdowej
Ogłoszenie nr 547218-N-2017 z dnia 7 lipca 2017 r. [547218-N-2017.PDF]Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
[SIWZ_2-2017.PDF]Załącznik 1: Formularz Oferty
[Zal-1_2-2017_Formularz_OFERTA.DOC]Załącznik 2: Oświadczenie 1
[Zal-2_2-2017_Oswiadczenie1.DOC]Załącznik 2A: Zobowiązanie innego podmiotu
[Zal-2A_2-2017_Zobowiazanie_innego_podmiotu.DOC]Załącznik 3: Oświadczenie 2
[Zal-3_2-2017_Oswiadczenie2.DOC]

Załącznik 4: Oświadczenie – grupa kapitałowa
[Zal-4_2-2017_Grupa_kapitalowa.DOC]

Załącznik 5: Wzór Umowy
[Zal-5_2-2017_Wzor_umowy.PDF]

Załącznik 6: Przedmiar robót
[Zal-6_2-2017_Przedmiar_robot.PDF]

Załącznik 7: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zal-7_2-2017_STWiORB [DOC]

Załącznik 8: Projekt {5 plików}
[Zal-8_2-2017_Projekt.ZIP]


Ogłoszenie 547218-N-2017, Specyfikacja i Załączniki do pobrania w jednym pliku:
[Ogloszenie_547218-N-2017_Specyfikacja_i_Zalaczniki_(w_jednym_pliku).ZIP]
Ten artykuł opublikowany w kategorii: Przetargi, w nadchodzącym czasie (menu boczne), tagi: , , .

Comments are closed.