Widowisko patriotyczno–­­­historyczne „A to Polska właśnie…” (8 XI 2018)

Widowisko patriotyczno–historyczne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

„A TO POLSKA WŁAŚNIE…”

było wielkim wydarzeniem zorganizowanym 8 XI 2018 r. dla uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych z terenu Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” oraz grup indywidualnych.

To piękne, listopadowe widowisko w sześciu aktach miało uświadomić młodzieży jak bezcenną wartością jest wolność Ojczyzny – naszej Polski oraz jak bardzo nasi Rodacy jej pragnęli, tęsknili za nią, walczyli o nią wszelakiego rodzaju, nie tylko militarnym, orężem: polską mową, tradycją, dziełami wieszczów… Przedstawienie miało też przybliżyć młodzieży osobę Józefa Piłsudskiego, bohatera narodowego, dowódcy, dzięki którego rozważnym i odważnym decyzjom Polska po 123 latach  zaborów odzyskała niepodległość.

Dziękujemy wszystkim młodym, wrażliwym ludziom, zarówno z grup działających w MDK: sekcji teatralnej pod opieką Jarosława Szweca, sekcji gitary i zespołów gitarowych pod opieką Jacka Niebudka, jak też części młodzieży gimnazjalnej pod opieką Urszuli Sęk, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i prezentację widowiska.

Wyrażamy przekonanie, że dla młodzieży będącej widzami tego wydarzenia, była to nietypowa, porywająca, żywa lekcja historii. Dziękujemy też ostatniej z grup, która aktywnie włączyła się w scenę muzyczną i odśpiewała przy akompaniamencie gitar „Rotę”:

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg…

– Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg…

– Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nas,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…

– Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę
W Ojczyzny imię i w jej cześć
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemię dziadów wnuk…

– Tak nam dopomóż Bóg!

słowa (1908): Maria Konopnicka
muzyka: Feliks Nowowiejski

 


 

Zobacz: fot. Zbigniew Zaczkowski

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
Patronat honorowy: Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

(tt)

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2018 rok.

Comments are closed.