Wiosenny konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” (8 V 2018)

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”


WIOSENNY KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Strofy o Ojczyźnie

1. Wydarzenie realizowane w ramach Tygodnia Bibliotek organizowanego pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”.

2. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Filia nr 52 Biblioteki Kraków, oraz MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie.

3. PATRONAT HONOROWY:
Rada i Zarząd Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.

4. CELE KONKURSU:

 • rozwijanie zainteresowań literaturą;
 • uwrażliwienie na piękno Ojczyzny (przyrody, języka, ważnych postaci, wydarzeń
  historycznych)
 • rozwijanie zdolności recytatorskich i możliwości twórczej prezentacji;
 • zachęcanie do publicznych występów;
 • integracja środowiska;
 • popularyzacja żywego słowa.

5. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (grupy średnie i starsze);
 • Konkurs adresowany jest do przedszkoli zlokalizowanych na terenie
  Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie;
 • Każda grupa przedszkolna typuje maksymalnie 3 przedstawicieli;
 • Dzieci przygotowują do recytacji jeden wybrany utwór nawiązujący do tytułu konkursu.
  Wiersze mogą dotyczyć wydarzeń historycznych, piękna przyrody ojczystej, ważnych
  postaci itp.;
 • Zgłoszenia udziału przyjmowane do 7 maja 2018 r. osobiście w Filii nr 52 Biblioteki Kraków
  w os. Na Stoku 1 lub mailowo filia_52@biblioteka.krakow.pl (załącznik Nr 1);
 • Przesłuchania rozpoczną się 8 maja 2018 r. od godz. 9:00 w Filii nr 52 Biblioteki Kraków,
  os. Na Stoku 1 w Krakowie
  ;
 • W skład jury wejdą przedstawiciele Biblioteki Kraków oraz MDK Fort 49 „Krzesławice”;
 • Uczestnikom konkursu przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia;
 • Finał i wręczenie nagród nastąpi 10 maja 2018 r. o godz. 9:00 w MDK Fort 49 „Krzesławice” w os. Na Stoku 27b.

6. KRYTERIA OCENY:

 • dobór repertuaru;
 • pamięciowe opanowanie tekstu;
 • dykcja;
 • ogólny wyraz artystyczny.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany treści niniejszego regulaminu.

 

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2018 rok, tagi: .

Comments are closed.