Konkurs recytatorski przedszkolaka (10 V 2016)

Konkurs recytatorski "Strofy o zwierzętach"

Konkurs recytatorski „Strofy o zwierzętach”

Konkurs recytatorski dla przedszkolaków
„BIBLIOTEKA INSPIRUJE”

pt. „STROFY O ZWIERZĘTACH”

wydarzenie realizowane podczas ogólnopolskiej akcji
„Tydzień Bibliotek”

Organizatorzy konkursu:

 • Nowohucka Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, os. Na Stoku 1
 • Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, os. Na Stoku 27b

Cel konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania literaturą;
 • rozwijanie zdolności recytatorskich i możliwości twórczej prezentacji;
 • zachęcanie do publicznych występów;
 • integracja środowiska;
 • popularyzacja żywego słowa.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków w wieku 5 – 6 lat.
 2. Każda grupa typuje maksymalnie 3 osoby.
 3. Dzieci przygotowują do recytacji jeden wybrany utwór o tematyce ulubione zwierzątko w wierszach polskich autorów.
 4. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje ilustrację do wiersza, wykonaną dowolną techniką.
 5. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Nowohuckiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6, do dn. 6 maja (piątek) 2016.
 6. Eliminacje odbędą się w dn. 10 maja (wtorek)  2016, o godz. 9:00 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej, Filia nr 6, os. Na Stoku 1, w Krakowie.
 7. Finał i ogłoszenie wyników odbędzie się 12 maja (czwartek) 2016, o godz 9:00 w MDK Fort 49 „Krzesławice”.
 8. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość zmiany treści niniejszego regulaminu.
 9. Przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia dzięki wsparciu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 10. Kryteria oceny: dobór repertuaru; pamięciowe opanowanie tekstu, dykcja; ogólny wyraz artystyczny.
 11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem konkursu oraz udostępnieniem wizerunku w prasie i na stronach internetowych organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2016 rok.

Comments are closed.