KKF „Tradycje w Małopolsce” wystawa fotografii (14 IX÷9 XI 2018)

Wystawa fotografii Krakowskiego Klubu Fotograficznego „Tradycje w Małopolsce”,
w programie 26. Europejskich Dni Dziedzictwa

wystawa od 14 IX do 9 XI 2018 r.

Finisaż (uroczyste zakończenie wystawy) 19 X (piątek) 2018 r., o godzinie 18.00

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, os. Na Stoku 27b

Krakowski Klub Fotograficzny oraz Młodzieżowy Dom Kultury zapraszają na wystawę przeglądową. Tym razem jako temat wybrano szeroko pojęte tradycje, rozumiane jako przekaz treści kultury, zarówno dawnych, ukształtowanych przez stulecia, jak i tych całkiem współczesnych.  W sytuacji, gdy poziom technologiczny mocno zachwiał naszymi bezpośrednimi kontaktami, media i świat wirtualny otaczają nas coraz bardziej, a nowoczesność miesza się z tradycją – trudno jest rozwijać jedno, bez utraty drugiego.  W tym kontekście może pojawić się pewien spór o wartości, a zarazem pytanie; czy jest nam dziś potrzebne pielęgnowanie tradycji, dające – jako antidotum – namiastkę niegdysiejszych, ożywionych relacji międzyludzkich, czyli tego co wspólnotowe, co łączy grupę budując jej tożsamość. I czy warto ją w ogóle pokazywać?

Piękne, ale i dramatyczne losy naszego kraju spowodowały, że niektóre spośród wartości dziedzictwa utraciliśmy, wiele jednak ocalało i obecnie, zwłaszcza w Małopolsce, przeżywają one prawdziwy rozkwit, będąc źródłem inspiracji w różnych dziedzinach twórczości. Ilość tradycji, zwyczajów, obrzędów, symboli i wszelkich innych praktyk kulturowych; świeckich i religijnych jest tutaj wyjątkowa. Począwszy od głęboko zakorzenionych – ze względu na duchowy wymiar – rytuałów świętowania Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Bożego Ciała, czy tajemniczego misterium Arcybractwa Męki Pańskiej poprzez staropolskie Bractwo Kurkowe, wielowiekowe tradycje górnicze w Kopalni Soli „Wieliczka”, pochód Lajkonika, przedstawienia jasełkowe, szopki krakowskie, Wianki na bulwarach w zakolu Wisły, lanckoroński Festiwal „Anioł w Miasteczku”, Parady Gazdowskie na Podhalu, ceremoniały łowieckie a skończywszy na rozlicznych imprezach plenerowych i rodzinnych.

Tradycje te znalazły swoje trwałe miejsce w literaturze, w sztukach plastycznych, tańcu i muzyce.  Pragnęli je utrwalić także członkowie KKF, którzy za pośrednictwem aparatu fotograficznego podjęli ambitną próbę uchwycenia subiektywnego obrazu fenomenów współczesnej egzystencji, czego efektem jest ta wystawa.

– Adam Gryczyński

Kliknij i zobacz więcej. Facebook:

fot. Adam Gryczyński

Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
Krakowski Klub Fotograficzny NCK
Nowohuckie Centrum Kultury

Sponsorem wystawy dzięki uprzejmości Dariusz Jucha jest CentrumPapieru.pl
Tecco Polska oraz Canon Polska.

Powiększenia wykonał Janusz Skórski w Fuji Jama

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2018 rok.

Comments are closed.