Joanna Stawowy „Psychologia Abstrakcyjna” wystawa grafiki (8 XII 2017÷15 I 2018)

PLAKAT 16cWystawa „Psychologia Abstrakcyjna”
prezentuje grafiki Joanny Stawowej.
Wernisaż 8 grudnia 2017 r. o godz. 18:00
w galerii MDK Fort 49 „Krzesławice”,
Kraków, os. Na Stoku 27b.

Wystawa dostępna dla zwiedzających
od 8 grudnia 2017 do 15 stycznia 2018.


Joanna Stawowy – kilka słów od autorki

Psychologia Abstrakcyjna opowiada o istocie charakteru ludzkiego na podstawie teorii Carola Gustava Junga oraz wskaźnika psychologicznego MBTI. Jung zaobserwował, że ludzie mają określone preferencje dotyczące kierowania ich energii, zbierania informacji i podejmowania decyzji. W ten sposób określił osiem typów charakteru ludzkiego.
Isabel Briggs Myers i jej córka Katherine Cook Briggs rozwinęły ten pomysł tworząc wskaźnik psychologiczny MBTI, który wraz z funkcjami kognitywnymi, jest bezpośrednio tematem prezentowanej wystawy.


Każdy z 16 typów charakteru przedstawiłam jako osobną formę, która pomimo swojej autonomiczności nawiązuje do pozostałych – każdy z charakterów musi żyć w społeczeństwie a wobec tego nie stanowi zupełnie odrębnego tworu i posiada w sobie naleciałości innych charakterów. Również forma rolki papieru/długich pasów ma na celu zwrócenie uwagi na owe naleciałości i plastyczność psychologiczną ludzkiego umysłu – charakter jest jak rdzeń – określający to w jaki sposób funkcjonuje mózg – na którym buduje się i narasta osobowość uwarunkowana kulturą, wychowaniem, środowiskiem etc.

Abstrakcja wydała mi się najbardziej odpowiednią formą wyrazu wobec tematu ludzkiej psychiki, która sama w sobie jest czymś niefiguratywnym i nie dającym się poznać za pomocą zmysłów – widzimy jedynie jej następstwa, ale nie jesteśmy w stanie doświadczyć jej samej. Ponadto pozostajemy zawsze uwięzieni w swojej własnej głowie i nie jest możliwym zobaczenie świata w taki sposób, w jaki widzi go osoba o innym charakterze – nie jesteśmy więc w stanie doświadczyć innego charakteru za pomocą znanych nam już figur – możemy jedynie wyobrażać go sobie w sposób dla nas abstrakcyjny. Nie przedstawiam w swoich pracach ludzkiej psychiki figuratywnie, jednakże, dla podkreślenia naturalności ludzkiego charakteru, która może wydawać się nieoczywista, kiedy traktuje się charakter abstrakcyjnie lub wspomina się o nim „szufladkując” go do 16 typów oraz ułożenia funkcji poznawczych, postanowiłam przyrównać również każdy z charakterów z rzeczywistym elementem przyrody np. węglem, gliną, piaskiem, wodą etc. Wyboru owych części dokonałam na podstawie wiedzy o danym charakterze, jego funkcjach kognitywnych oraz sposobie pojmowania rzeczywistości i podejmowania osądów.

Na zachowanie ludzkie wpływa też środowisko, wiek, wychowanie, płeć oraz to, która półkula mózgu jest bardziej aktywna. Jako jeden z najrzadszych typów charakteru (INTJ), który określa się jako charakter męski (szacuje się, że na całym świecie jest ok 1% ludzi o tym charakterze z czego tylko 25% to kobiety), w dodatku przejawiający dominację półkuli prawej (leworęczność) zdecydowałam się przedstawić 16 charakterów według teorii MBTI w niestandardowy, jak najbardziej adekwatny oraz obiektywny, wyzbyty własnych uprzedzeń, przeświadczeń i subiektywizmu, sposób; starałam się oddać istotę każdego z charakterów – formą, kolorem, plastycznością linii lub wręcz przeciwnie – jej ostrością. W swoich pracach połączyłam wiedzę z zakresu psychologii z obserwacją.

Wystawa ma na celu ukazanie podobieństw i różnic między charakterami, a tym samym podkreślenie, że żaden z charakterów nie jest ani lepszy, ani gorszy a zrozumienie zarówno swojego własnego charakteru jak i innych ludzi wokół siebie, jest podstawą do osiągnięcia konsensusu i lepszego życia zarówno ze samym sobą jak i w społeczeństwie.

Joanny Stawowy

Wystawa od 8 XII 2017 do 15 I 2018.

 

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2017 rok, 2018 rok, tagi: .

Comments are closed.