Halszka Podgórska- Dutka „Na skrzydłach pamięci” wystawa autorska (29 XI÷28 XII 2018)

Halszka Podgórska -Dutka
wystawa NA SKRZYDŁACH PAMIĘCI

29 listopada – otwarcie wystawy Halszki Podgórskiej- Dutka
„Na skrzydłach pamięci”

W dniu 29 listopada 2018 roku w MDK Fort 49 „Krzesławice” odbędzie się otwarcie wystawy „Na skrzydłach pamięci”. Wystawie  prac towarzyszyć będzie recytacja autorskich wierszy w wykonaniu poetek z Małopolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Halszka /Halina/ Podgórska–Dutka urodziła się w Tarnowie, w rodzinie kresowej. Od dzieciństwa związana z kształceniem artystycznym, kontynuowała edukację stopnia średniego i wyższego w Krakowie. Posiada wykształcenie artystyczne i uniwersyteckie, gdyż na równi z praktyką, pasjonowała ją pobudka i idea teoretyczna sztuki.

Po ukończeniu studiów, uprawiając czynnie muzykę, wykonawczo, a później i pedagogicznie (z czasem już wyłącznie), stopniowo wkraczała w nowe umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i literackich, które niosło jej najbliższe otoczenie, wszechstronnie wykształconego męża artysty, malarza, architekta, rzeźbiarza, poety, krytyka sztuki i niegdyś też organisty. W ten sposób w jej życie wkraczała ceramika i małe rzeźbione przedmioty, poezja i proza oraz malarstwo, od abstrakcyjnego, przez figuratywno–symboliczne, czy też również przedstawiające.

Od lat przynależy do wielu ugrupowań artystycznych (ZKPSW, KK, MSTK) uczestnicząc tak literacko jak i plastycznie w projektach zbiorowych oraz organizując indywidualne spotkania autorskie i wernisaże własnych prac malarskich. Jej twórczość obejmuje siedem tomów poezji, kilka pozycji prozatorskich, dzienniki, myśli, eseje i krytyki poświęcone sztuce oraz drobne utwory zamieszczone w prasie, katalogach i almanachach. Ma na koncie kilkanaście indywidualnych malarskich wystaw oraz reprezentowany licznymi obrazami udział w wystawach zbiorowych. Jej wydania książek literackich często zawierają reprodukcje własnych obrazów, a wernisażom towarzyszy autorska prezentacja literacka.

Autorkę cechuje na co dzień dociekliwość i pasja poznawcza, które dotyczą dotrzymania pulsu współczesności przez aktywność myślową i twórczą. Podstawą inspiracji działań, wgłębiania się w tajniki wyrazu i tropienia nośności prawdy w różnych sztukach jest żywo odczuwana wszystkimi władzami wnętrza sytuacja człowieka i artysty w obecnym świecie, komplikującym się i technicyzującym, więc potrzebującym coraz bardziej syntetyzującego i naznaczonego indywidualnym odczuciem interpretacyjnego skrótu, dopełniającego paralelnego symbolu, dyktowanego sztuką znaku świadomości …

Halszka Podgórska–Dutka

Wystawę będzie można oglądać w dniach od 29 listopada do 28 grudnia 2018 roku w MDK Fort 49 „Krzesławice”.

 

Ten artykuł opublikowany w kategorii: 2018 rok.

Comments are closed.