Adaptacja fortu dla Młodzieżowego Domu Kultury

Fort artyleryjski nr 49 „Krzesławice” w 1994 roku został przejęty przez Młodzieżowy Dom Kultury z osiedla Na Stoku. Rozpoczęto konserwatorski remont obiektu.

Prace natrafiały na wiele przeszkód, począwszy od oporu działkowiczów, nielegalnie wykorzystujących teren fortu dla swoich potrzeb, poprzez protesty rodziców, przerażonych wyglądem adaptowanego w latach pięćdziesiątych na cele magazynowe budynku koszarowego z zamurowanymi oknami i brudnymi wnętrzami, aż po liczne problemy techniczne występujące przy tak śmiałym przedsięwzięciu. Jest to pierwszy kompleksowo remontowany fort artyleryjski.


1995-2007: Prace remontowo-adaptacyjne dawnych koszar szyjowych

W prawej części dawnych koszar – w oparciu o materiały archiwalne oraz projekt techniczny architektów L. Trojanowskiej i G. Szafrugi z Biura Projektów „Arkona” – przywrócono pierwotny układ wnętrz. Ponownie pojawiły się dawne duże otwory okienne, zrekonstruowano stolarkę drzwi i okien, podłączono fort do kanalizacji miejskiej, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, położono posadzki, zainstalowano armaturę i lampy. Pierwszy etap remontu zakończono w styczniu 2000 roku i MDK rozpoczął działalność w prawym skrzydle koszar szyjowych. W roku 2007 zakończono prace w dawnym budynku koszarowym.


2009—2010: Remont Placu koszarowego

W latach przebudowano nawierzchnię dawnego placu koszarowego wraz z odtwo­rzeniem rysunku historycznego przedbramia i przyczółku mostowego.

 


2011—2014: Kaponiera wschodnia – odsłonięcie

W latach 2011–2014 realizowano prace przy odsłanianiu ścian zewnętrznych kaponiery wschodniej.

 


2015—2016: Kaponiera czołowa – odsłonięcie

W latach 2015—2016 realizowano prace przy odsłanianiu ścian zewnętrznych kaponiery czołowej.


2016 (jesień): Pielęgnacja i uporządkowanie drzewostanu

W jesieni 2016 roku na terenie fortu miały miejsce prace pielęgnacyjne drzewostanu, wycięto m.in. drzewa stare i zagrażające bezpieczeństwu.


2017: Wykonanie stałego ogrodzenia od strony północnej


2017: Kaponiera wchodnia

Rok 2017 to czas, gdy działania remontowe były skierowane w kierunku wnętrza kaponiery wschodniej, poterny i schronu XII z częściową rekonstrukcją profili ziemnych.2018: Początek remontu Schronu głównego

W 2018 roku rozpoczął się remont Schronu głównego. W jego skład wchodzą: zabezpieczenie sklepień, częściowa rekonstrukcja form ziemnych, rozbiórka pozostałości po dzikich altankach działkowych.


2018: Prace elektryczne

W roku 2018 wuykonano remontowe prace elektryczne we wnętrzach kaponiery wschodniej, poterny i schronu XII.8 XI 2018: widok fortu z lotu ptaka (fot. Paweł Krzan)
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Forteczny wzorzec z Sèvres


Finansowanie prac remontowych:

  • Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
  • Gmina Miasta Krakowa
  • Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie

Prace remontowe realizowane były przez:

  • Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie (1994 – 1997)
  • Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budmet” w Krakowie (od 1998)

Inwestor:

  • Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa (1994 – 1995)
  • Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (1996 – 2010)
  • Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie (od 2011 r.)

Comments are closed.


2000÷2019 © Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie
opieka administracyjna, tworzenie stron internetowych, informatyka opieka techniczna, fotografia reporterska, fotografia ślubna, zdjęcia ślubne, zdjęcia rodzinne, wideo, videofilmowanie, filmy HDV, filmy weselne serwer, usługi serwerowe, PSB, charytatywna pomoc techniczna ADMINISTRACJA STRONĄ MDK